Τομέας Επιστήμης Υπολογιστών    
 

logoInlineΟ Τομέας Επιστήμης Υπολογιστών ανήκει στο Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Κρήτης. Διδακτικό έργο του Τομέα είναι η διδασκαλία μαθημάτων που ανήκουν στην περιοχή της Επιστήμης Υπολογιστών γιά όλα τα τμήματα όλων των σχολών του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο. Επιπλέον, μέλη του τομέα εκπονούν εφαρμοσμένη και τεχνολογική έρευνα σε περιοχές της Επιστήμης Υπολογιστών. Έχουν αναπτύξει ερευνητικές και εκπαιδευτικές συνεργασίες με άλλα Πανεπιστήμια κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, ο Τομέας ασχολείται με διάφορα θέματα πληροφορικής που αφορούν το ΤΕΙ Κρήτης και προσπαθεί με τις ενέργειες του να συμβάλει στην ανάπτυξη της Επιστήμης Υπολογιστών στο ίδρυμα.

 

computer

 
© 2005-2009 Open Source Matters